O firmie

Potwierdzona jakość

Eurovent Certified

Najwyższą jakość urządzeń VTS doceniają najważniejsi niezależni światowi eksperci – m.in. Eurovent, TUV, BVQI, Rostest, MBF-TMB, czego dowodem są przydzielane certyfikaty:

EUROVENT - Certyfikat potwierdza zgodność parametrów projektowanych urządzeń VENTUS VS10-VS650, obliczonych za pomocą programu doboru ClimaCAD On-line (CCOL) z rzeczywistymi parametrami pracy.
CE - Urządzenia VTS spełniają normy bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej.
TUV – PN-EN 1886, PN-EN 13053 to dwie najważniejsze normy na europejskim rynku, opisujące parametry i wykonanie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
ISO 9001 - VTS projektuje urządzenia pod nadzorem certyfikacji ISO 9001, ISO 14001 potwierdza efektywnie działający system zarządzania środowiskowego.
eShop Ask&Buy Service Aktualności Newsletter Facebook YouTube LinkedIn