O firmie

Nowoczesny model biznesowy - połączenie
doskonałej, powtarzalnej jakości z najlepszymi
terminami dostaw na rynku

Pięć Centrów Produkcyjno-Logistycznych zlokalizowanych na całym świecie - w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Chinach - umożliwia VTS Group szybką dostawę produktów niezależnie od współrzędnych geograficznych miejsca odbioru.
Przyjęty model biznesowy gwarantuje powtarzalną, wysoką jakość produktów w każdym kraju, który obsługuje.
VTS oferuje tygodniowy termin dostawy w STANDARDZIE

Zobacz film
eShop Ask&Buy Service Aktualności Newsletter Facebook YouTube LinkedIn