O firmie

Aktualności

14.01.2014

VTS nominowany w rankingu „Gazele Biznesu”.

Firma VTS (Plant Gdańsk i HQ Gdynia) została zaproszona do udziału w prestiżowym rankingu Gazele Biznesu — rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm w Polsce. Od 2000 roku tytuł Gazeli otrzymuje firma, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Gazele Biznesu


Za weryfikację danych finansowych zgłoszonych firm odpowiada wywiadownia gospodarcza Coface Poland, będąca jednocześnie autorem rankingu. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości. Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group w oparciu o dane z okresu 3 ostatnich lat działalności.

Wg organizatora o tytuł Gazeli Biznesu 2013 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2010 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
  • w roku bazowym 2010 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
  • w latach 2010-2012 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
  • w latach 2010-2012 ani razu nie odnotowała straty
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2010 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).


O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2012 vs. 2010) bez uwzględnienia grup kapitałowych.


Już samo zakwalifikowanie nas do zaszczytnego grona pretendentów do tyłu jest dla nas wyróżnieniem a jednocześnie uhonorowaniem pracy, którą włożyliśmy by osiągnąć tak dobre wyniki na przestrzeni lat.

eShop Ask&Buy Service Aktualności Newsletter Facebook YouTube LinkedIn